Santelli » voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kinderfeestjes

Het annuleren van een kinderfeestje kan tot twee weken voor de afgesproken datum. Hierna wordt een bedrag van € 40,- voor een feestje van twee uren en € 80,- voor een feestje van vier uren in rekening gebracht. Wanneer u korter dan twee weken van tevoren een kinderfeestje boekt, is het niet mogelijk deze kosteloos te annuleren. In een geval van overmacht is het uiteraard mogelijk om een feestje te verplaatsen. Dit gaat in overleg en op basis van beschikbaarheid.

Verhuur

Wanneer u circusattributen of Sint- en Pietenkostuums huurt, dient u deze zelf bij Circus Santelli op te halen. Circus Santelli is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele ongevallen die ontstaan met of door de verhuurde attributen. Schade aan of vermissing van attributen wordt in rekening gebracht.

Sint- en Pietenkostuums
De huurprijs en borg van Sint- en Pietenkostuums dienen vooraf of bij het halen van de kostuums betaald te worden. De kostuums dienen in dezelfde staat terug gebracht te worden als waarin ze meegegeven zijn. Is dit niet het geval, dan kost het wassen van kostuums € 1,50 per item. Reparaties kosten minimaal € 4,50. Circus Santelli bepaalt hierbij welke reparaties noodzakelijk zijn.

Voorstellingen

Bij het spelen van een voorstelling zal Circus Santelli ruim op tijd aanwezig zijn. De opbouwploeg komt tussen de drie en vier uur voor aanvang aan en de artiesten ongeveer anderhalf uur voor aanvang. Santelli verwacht dat de voorstelling op de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen tenzij anders besproken.
De opdrachtgever van de voorstelling (nader te noemen: Contractant B) zorgt voor dusdanige ruimtelijke omstandigheden op de speelplaats dat de opbouwploeg bij aankomst direct en zonder moeilijkheden met de opbouwwerkzaamheden kan beginnen. Circus Santelli maakt, tenzij anders overeengekomen, gebruik van een eigen geluidsinstallatie, waarvoor elektriciteit (220 V, 16 A) op de speelplaats aanwezig dient te zijn.
De kosten te heffen door het bureau voor Muziek-Auteursrechten (BUMA) te Amsterdam komen voor rekening van Contractant B. Daarnaast verwacht Circus Santelli elk door contractant B gedrukte of digitale artikel dat over de voorstelling gaat, te ontvangen. Daarnaast ontvangt Circus Santelli graag een redelijk aantal vrij te besteden consumpties; minimaal twee per persoon bij een volledige voorstelling en minimaal één bij een deel van een voorstelling.
Wanneer Circus Santelli om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de afgesproken locatie te komen, zal contractant B onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien het optreden niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide contractanten gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Wanneer Circus Santelli wordt benaderd voor een televisieoptreden, behoudt zij zich het recht om de geplande voorstelling te annuleren of te verplaatsen in onderling overleg.

Slechtweerclausule:
Wanneer het voor Circus Santelli in verband met weersomstandigheden (hieronder valt ook motregen en een natte ondergrond) niet mogelijk de voorstelling te verzorgen, zal contractant B afdoende overkapping aanbrengen boven het speelvlak of eventueel en in overleg uitwijken naar een andere locatie. In overleg kan ook een andere datum worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weersomstandigheden kan alleen tot 24 uur voor de voorstelling. In dat geval wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Circus Santelli ter plaatse is en de voorstelling kan geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Workshops

Circus Santelli zal bij een workshop minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn en verwacht dat de workshop op de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen. Contractant B, de opdrachtgever van de workshop, zorgt voor een lege ruimte van minimaal 6 bij 9 meter per 15 deelnemers, en voor ontvangst van de workshopleider(s) van Circus Santelli. Bij aankomst van workshopleider(s) dient direct en zonder moeilijkheden met de opbouw begonnen kunnen worden.
De kosten te heffen door het bureau voor Muziek-Auteursrechten (BUMA) te Amsterdam komen voor rekening van contractant B. Daarnaast verwacht Circus Santelli elk door contractant B gedrukt of digitaal artikel dat over de workshop en/of voorstelling gaat, te ontvangen. Daarnaast verwacht Santelli minimaal één consumptie per workshopdocent te ontvangen.
Wanneer Circus Santelli om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de afgesproken locatie te komen, zal contractant B onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de workshop niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide contractanten gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Wanneer Circus Santelli wordt benaderd voor een televisieoptreden, behoudt zij zich het recht om de geplande workshop te annuleren of te verplaatsen in onderling overleg.

Slechtweerclausule:
Wanneer het voor Circus Santelli in verband met weersomstandigheden (hieronder valt ook motregen en een natte ondergrond) niet mogelijk de voorstelling te verzorgen, zal contractant B afdoende overkapping aanbrengen boven het speelvlak of eventueel en in overleg uitwijken naar een andere locatie. In overleg kan ook een andere datum worden vastgesteld. Annuleren in verband met de weersomstandigheden kan uiterlijk tot 24 uur voor de workshop. Bij tijdig annuleren wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Wanneer dit korter dan 24 uur betreft, is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Circus Santelli ter plaatse is en de workshop kan geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.